TirumalaHills
TirumalaHills

Tourist Helpdesk

TirumalaHillsTirumala Seva Details
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Accommodation
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Darshan Timings
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Brahmotsavam
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Visiting Places
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Route Map
TirumalaHills
TirumalaHills Best Offers
TirumalaHills
TirumalaHillsAyurveda & Healthcare
TirumalaHills
TirumalaHillsIndian Festivals
TirumalaHills
TirumalaHillsAstro Forecast
TirumalaHills


TirumalaHills

అన్నమయ్య కీర్థన అలరులు కురియగ

రాగం: శంకరాభరణం

అలరులు గురియగ నాడెనదే |
అలకల గులుకుల నలమేలుమంగ ||

అరవిరి సొబగుల నతివలు మెచ్చగ 
అర తెర మరుగున నాడె నదే |
వరుసగ పూర్వదు వాళపు తిరుపుల 
హరి గరగింపుచు నలమేలుమంగ ||

మట్టపు మలపుల మట్టెలకెలపుల 
తట్టెడి నడపుల దాటెనదే |
పెట్టిన వజ్రపు పెండెపు దళుకులు 
అట్టిట్టు చిమ్ముచు నలమేలుమంగ ||

చిందుల పాటల శిరిపొలయాటల 
అందెల మ్రోతల నాడె నదే |
కందువ తిరువెంకటపతి మెచ్చగ 
అందపు తిరుపుల నలమేలుమంగ ||


TirumalaHills