TirumalaHills
TirumalaHills

Tourist Helpdesk

TirumalaHillsTirumala Seva Details
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Accommodation
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Darshan Timings
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Brahmotsavam
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Visiting Places
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Route Map
TirumalaHills
TirumalaHills Best Offers
TirumalaHills
TirumalaHillsAyurveda & Healthcare
TirumalaHills
TirumalaHillsIndian Festivals
TirumalaHills
TirumalaHillsAstro Forecast
TirumalaHills


TirumalaHills

అన్నమయ్య కీర్థన అమ్మమ్మ ఏమమ్మ

అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్మంగ నాంచారమ్మ | 
తమ్మియింట నలరుకొమ్మ ఓయమ్మ ||

నీరిలోన తల్లడించే నీకే తలవంచీ 
నీరికింద పులకించీ నీరమణుండు |
గోరికొన చెమరించీ కోపమే పచరించీ 
సారెకు నీయలుక ఇట్టె చాలించవమ్మ ||

నీకుగానే చెయ్యిచాచీ నిండాకోపమురేచీ 
మేకొని నీవిరహాన మేను వెంచీని |
ఈకడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచీ 
ఆకు మడిచియ్యనైన ఆనతియ్యవమ్మా ||

చక్కదనములె పెంచీ సకలము గాలదంచి 
నిక్కపు వేంకటేశుడు నీకే పొంచీని |
మక్కువతో అలమేల్మంగ నాంచారమ్మ 
అక్కున నాతని నిట్టే అలరించవమ్మ ||


TirumalaHills