TirumalaHills
TirumalaHills

Tourist Helpdesk

TirumalaHillsTirumala Seva Details
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Accommodation
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Darshan Timings
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Brahmotsavam
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Visiting Places
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Route Map
TirumalaHills
TirumalaHills Best Offers
TirumalaHills
TirumalaHillsAyurveda & Healthcare
TirumalaHills
TirumalaHillsIndian Festivals
TirumalaHills
TirumalaHillsAstro Forecast
TirumalaHills


TirumalaHills

అన్నమయ్య కీర్థన అంతర్యామి అలసితి

రాగం: శివ రంజని

అంతర్యామి అలసితి సొలసితి | 
ఇంతట నీ శరణిదె జొచ్చితిని ||

కోరిన కోర్కులు కోయని కట్లు | 
తీరవు నీవవి తెంచక | 
భారపు బగ్గాలు పాప పుణ్యములు | 
నేరుపుల బోనీవు నీవు వద్దనక ||

జనుల సంగముల జక్క రోగములు | 
విను విడువవు నీవు విడిపించక | 
వినయపు దైన్యము విడువని కర్మము | 
చనదది నీవిటు శాంతపరచక ||

మదిలో చింతలు మైలలు మణుగులు | 
వదలవు నీవవి వద్దనక | 
ఎదుటనె శ్రీ వెంకటేశ్వర నీవదె | 
అదన గాచితివి అట్టిట్టనక ||


TirumalaHills