TirumalaHills
TirumalaHills

Tourist Helpdesk

TirumalaHillsTirumala Seva Details
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Accommodation
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Darshan Timings
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Brahmotsavam
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Visiting Places
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Route Map
TirumalaHills
TirumalaHills Best Offers
TirumalaHills
TirumalaHillsAyurveda & Healthcare
TirumalaHills
TirumalaHillsIndian Festivals
TirumalaHills
TirumalaHillsAstro Forecast
TirumalaHills


TirumalaHills

అన్నమయ్య కీర్తన భావయామి గోపాలబాలం

కూర్పు: శ్రీ అన్నమాచార్యులవారు 
రాగం: యమునా కళ్యాణి 
తాళం: ఆది

భావయామి గోపాలబాలం మన-
స్సేవితం తత్పదం చింతయేహం సదా ||

కటి ఘటిత మేఖలా ఖచితమణి ఘంటికా- 
పటల నినదేన విభ్రాజమానమ్ |
కుటిల పద ఘటిత సంకుల శింజితేనతం 
చటుల నటనా సముజ్జ్వల విలాసమ్ ||

నిరతకర కలిత నవనీతం బ్రహ్మాది 
సుర నికర భావనా శోభిత పదమ్ |
తిరువేంకటాచల స్థితమ్ అనుపమం హరిం 
పరమ పురుషం గోపాలబాలమ్ ||


TirumalaHills