TirumalaHills
TirumalaHills

Tourist Helpdesk

TirumalaHillsTirumala Seva Details
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Accommodation
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Darshan Timings
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Brahmotsavam
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Visiting Places
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Route Map
TirumalaHills
TirumalaHills Best Offers
TirumalaHills
TirumalaHillsAyurveda & Healthcare
TirumalaHills
TirumalaHillsIndian Festivals
TirumalaHills
TirumalaHillsAstro Forecast
TirumalaHills


TirumalaHills

అన్నమయ్య కీర్థన దేవ దేవం భజే

రాగం: ధన్నాసి

దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావమ్ |
రావణాసురవైరి రణపుంగవమ్ ||

రాజవరశేఖరం రవికులసుధాకరం
ఆజానుబాహు నీలాభ్రకాయమ్ |
రాజారి కోదండ రాజ దీక్షాగురుం
రాజీవలోచనం రామచంద్రమ్ ||

నీలజీమూత సన్నిభశరీరం ఘనవి-
శాలవక్షం విమల జలజనాభమ్ |
తాలాహినగహరం ధర్మసంస్థాపనం
భూలలనాధిపం భోగిశయనమ్ ||

పంకజాసనవినుత పరమనారాయణం
శంకరార్జిత జనక చాపదళనమ్ |
లంకా విశోషణం లాలితవిభీషణం
వెంకటేశం సాధు విబుధ వినుతమ్ ||


TirumalaHills