TirumalaHills
TirumalaHills

Tourist Helpdesk

TirumalaHillsTirumala Seva Details
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Accommodation
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Darshan Timings
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Brahmotsavam
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Visiting Places
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Route Map
TirumalaHills
TirumalaHills Best Offers
TirumalaHills
TirumalaHillsAyurveda & Healthcare
TirumalaHills
TirumalaHillsIndian Festivals
TirumalaHills
TirumalaHillsAstro Forecast
TirumalaHills


TirumalaHills

అన్నమయ్య కీర్తన ఎంత మాత్రమున

ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచిన, అంతమాత్రమే నీవు 
అంతరాంతరములెంచి చూడ, పిండంతే నిప్పటి అన్నట్లు ||

కొలుతురు మిము వైష్ణవులు, కూరిమితో విష్ణుడని 
పలుకుదురు మిము వేదాంతులు, పరబ్రహ్మంబనుచు |
తలతురు మిము శైవులు, తగిన భక్తులునూ శివుడనుచు 
అలరి పొగడుదురు కాపాలికులు, ఆది భైరవుడనుచు |

సరి మిమ్ముదురు సాక్తేయులు, శక్తి రూపు నీవనుచు 
దరిశనములు మిము నానా విధులను, తలుపుల కొలదుల భజింతురు |
సిరుల మిమునే అల్పబుద్ది, తలచినవారికి అల్పంబగుదవు 
దరిమల మిమునే ఘనమని తలచిన, ఘనబుద్ధులకు ఘనుడవు ||

నీవలన కొరతే లేదు మరి నీరు కొలది తామరవు 
ఆవల భాగీరధి దరి వాగుల ఆ జలమే ఊరినయట్లు |
శ్రీ వేంకటపతి నీవైతే మము చేకొని వున్న దైవ(ము)మని 
ఈవలనే నీ శరణని ఎదను, ఇదియే పరతత్వము నాకు ||


TirumalaHills