TirumalaHills
TirumalaHills

Tourist Helpdesk

TirumalaHillsTirumala Seva Details
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Accommodation
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Darshan Timings
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Brahmotsavam
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Visiting Places
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Route Map
TirumalaHills
TirumalaHills Best Offers
TirumalaHills
TirumalaHillsAyurveda & Healthcare
TirumalaHills
TirumalaHillsIndian Festivals
TirumalaHills
TirumalaHillsAstro Forecast
TirumalaHills


TirumalaHills

అన్నమయ్య కీర్తన తిరువీధుల మెఱసీ

తిరువీథుల మెఱసీ దేవదేవుడు
గరిమల మించిన సింగారములతోడను ||

తిరుదండేలపై నేగీ దేవుడిదె తొలునాడు
సిరుల రెండవనాడు శేషునిమీద |
మురిపేన మూడోనాడు ముత్యాల పందిరి క్రింద
పొరినాలుగోనాడు పువు గోవిలలోను ||

గ్రక్కున నైదవనాడు గరుడునిమీద
యెక్కను ఆరవనాడు యేనుగుమీద ||
చొక్కమై యేడవనాడు సూర్యప్రభలోనను
యిక్కువ దేరును హుఱ్ఱ మెనిమిదోనాడు ||

కనకపుటందలము కదిపి తొమ్మిదోనాడు
పెనచి పదోనాడు పెండ్లిపీట |
యెనసి శ్రీ వేంకటేశు డింతి యలమేల్‍మంగతో
వనితల నడుమను వాహనాలమీదను ||

TirumalaHills